logo QA kernthema´s

Werkwijze

Onderzoek en advieswerk is altijd maatwerk dat wordt afgestemd op de wensen van onze opdrachtgevers. In offertes wordt aangegeven hoe QA+ dit maatwerk levert. De offertes  behandelen: de achtergrond, projectdoelen en –uitkomsten, de projectopzet inclusief fasering van uit te voeren werkzaamheden, uitvoeringsaspecten zoals de tijdsplanning en de samenstelling van projectteams.  

De werkzaamheden worden meestal uitgevoerd in projectteams. Advieswerk wordt soms verricht door individuele personen. Aan de projectteams wordt afhankelijk van de omvang en looptijd van het project, deelgenomen door 2-5 personen. De samenstelling van de projectteams wordt afgestemd op de vereisten van het betreffende project.

QA+ werkt regelmatig samen met kennisinstellingen als dit de projectuitvoering verbetert. Samenwerkingspartners uit projecten zijn bijvoorbeeld: Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and technology (Merit), de Nederlandse Organisatie voor toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) van de Technische Universiteit Delft (TUD), bureaus voor uitvoering van telefonisch veldwerk.

Als u geïnteresseerd bent in een nadere kennismaking en/of wil zien of QA+ een uitvoering kan zijn voor uw project, neem dan contact op. Op basis van een gesprek kan worden bezien of we kunnen bieden wat u zoekt. Onze offertes worden doorgaans kosteloos aangeboden tenzij anders wordt afgesproken.

Onderweg

crowdfunding

>>crowdfund-platforms geven een frisse impuls aan investeringen in energiebesparing en/of hernieuwbare energie.

>>>Evidence based beleid werkt soms. Het stelt hoge eisen aan de opdrachtgever en -nemer bij onderbouwend onderzoek.