logo QA kernthema´s

Achtergrond

QA+ is in 1999 opgericht vanuit het idee om onderzoekskennis en -vaardigheden (van kennisinstituten) te benutten voor de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Het bureau draagt door onderzoek en advies bij aan de optimalisering van beleid door een grotere effectiviteit, of een betere efficiency en/of legitimiteit. Als hiervoor interesse bestaat werken we graag mee aan artikelen over uitgevoerde projecten.

 Voorbeelden van klanten van QA+ zijn: overheden, semi-overheden, maatschappelijke organisaties, belangengroepen en private organisaties.De laatste jaren is er een lichte verschuiving geweest in de richting van private organisaties

QA+ medewerkers functioneren in wisselende projectteams die zijn geënt op de ondersteuningsbehoefte van klanten. De overzichtelijke omvang, korte lijnen en informele werksfeer maken dat een ieder binnen QA+ actief betrokken is bij een hoogwaardige uitvoering van onderzoek- en advieswerk.

Onderweg

crowdfunding

>>crowdfund-platforms geven een frisse impuls aan investeringen in energiebesparing en/of hernieuwbare energie.

>>>Evidence based beleid werkt soms. Het stelt hoge eisen aan de opdrachtgever en -nemer bij onderbouwend onderzoek.