logo alt kernthema´s

Diensten

Questions, Answers and More (QA+) verricht bestuurskundig onderzoek- en advieswerk. De projecten die QA+ uitvoert, zijn altijd maatwerk. Ze zijn afgestemd op de achtergronden en wensen van een opdrachtgever. De projecten verschillen qua thematiek, qua methode, qua accent op onderzoek of advies, qua soort eindproduct, qua relatie naar de fase van het beleidsproces.

Voorbeelden van uitgevoerd onderzoek:

- Rol overheden landen van herkomst Turkije en Marokko (Tweede Kamer). Lees verder.

- Slimme Innovatie (Stichting KIEN). Lees verder.

- Stakeholders'analyse gebiedsontwikkeling Waal (Rijkswaterstaat). Lees verder.

- Praktijkvoorbeelden "rethink innovaties" (Rijkswaterstaat). Lees verder.

- Notitie Klimaat en Energie (Regieraad Bouw). Lees verder.

- Pilots duurzame verlichting (RVO).Lees verder.

Onze projecten kunnen we categoriseren in:

Kenniseconomie. Onze economie wordt niet vanuit Den Haag aangestuurd. Niettemin werkt  overheidsoptreden op veel manieren door. De opgave is hier door de versterking van de kenniseconomie onze welvaart  te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Voorbeelden van projecten: 1) Wisselwerking kennisinstellingen en bedrijven. (evaluatie voorwaardenscheppende rol) 2) Innovatie in de carrosserie bouw (analyse en advies) 3) Strategie ontwikkeling Elders Verworven Competenties (onderzoek en advies) 4) Kwaliteitsverbetering menselijk kapitaal (actieplan). 5) Bottelnecks in het innovatiesysteem van Nederlandse life science bedrijven.

Water. De omgang met water is een voortdurend aandachtspunt in ons land. Water stoort zich niet aan de bestuurlijke inrichting. Omgekeerd is het aan de waterbeheerders om in een complexe bestuurlijke omgeving de veiligheid en waterkwaliteit te borgen Voorbeelden van projecten: 1) Wetsevaluatie warmtelozing (formatieve evaluatie uitvoeringsproces) 2) Begeleiding proefproject Watertoets Bijlmermeer (ex ante Innovatie in de carrosserie bouw (analyse en advies) 3) Lessen in de regio (evaluatie hulpmiddelen innovatieve samenwerking) 4) Proefprojecten publieksgericht werken. (voorbereiding dialoossessies en projecten Rijkswaterstaat

Energie. Onze energiehuishouding zal de komende decennia drastisch veranderen. Door onderzoek en advies draagt QA+ een steentje bij. In toenemende mate is ons bureau betrokken bij pilot– en demonstratieprojecten. Voorbeelden van projecten: 1)Proefprojecten integraal ontwerpen (begeleiding praktijkexperiment). 2) Pilotprojecten marketing van duurzaamheid (begeleiding ) 3) De workshopmethode als hulpmiddel bij de uitvoering van Meerjarenafspraken (evaluatie effectiviteit methode) 4) Knelpuntenonderzoek marktpartijen gebouwde omgeving (bijdrage aan actieplan).

Beleidsanalyse. Heeft mijn beleid wel het gewenste effect gehad? Hoe kan ik de effectiviteit en efficiency van beleid  vergroten? Dit soort vragen kunnen door onderzoek  beantwoord worden. Advies draagt bij aan kwaliteits verbetering van gevoerd beleid. Voorbeelden van projecten: 1) Volgen verkeersveiligheid Limburg (ontwikkeling monitor) 2) Keuze van beleidsinstrumenten in het milieubeleid (ontwikkeling beleidsperspectieven voor instrumentkeuze) 3) Beoordeling effecten invoering heffing op smeermiddelen (ex-ante beoordeling instrumenten). 4) Analyse netwerk stakeholders bij gebiedsontwikkeling model voor netwerkanalyse) 5) Beoordelen effectiviteit Website. (expost evaluatie)

Onderweg

crowdfunding

>>crowdfund-platforms geven een frisse impuls aan investeringen in energiebesparing en/of hernieuwbare energie.

>>>Evidence based beleid werkt soms. Het stelt hoge eisen aan de opdrachtgever en -nemer bij onderbouwend onderzoek.