logo QA+ kernthema´s

Welkom

QA+ verricht bestuurskundig onderzoek– en advieswerk voor overheden, semi-overheden en bedrijven. Beleidsonderzoek gebaseerd op wetenschappelijke methoden levert beleidmakers enige zekerheid over de resultaten van beleid alsmede de uitvoering van beleid. Ook bij de beleidsvorming en besluitvorming biedt beleidsonderzoek houvast. In een complexe samenleving met snelle maatschappelijke veranderingen is enige zekerheid over gevoerd of te voeren beleid en hierop gebaseerd advies wenselijk. Burgers verwachten niet anders dan dat de overheid haar handelingsmogelijkheden zorgvuldig afweegt en haar middelen effectief en efficiënt inzet. QA+ biedt ondersteuning door middel van wetenschappelijk onderzoek en hierop gebaseerd advies. In aansluiting op onderzoek- en advieswerk voor opdrachtgevers publiceren we regelmatig in vaktijdschriften, periodieken en wetenschappelijke tijdschriften.

Onderweg

crowdfunding

>>crowdfund-platforms geven een frisse impuls aan investeringen in energiebesparing en/of hernieuwbare energie.

>>>Evidence based beleid werkt soms. Het stelt hoge eisen aan de opdrachtgever en -nemer.